لطفا صبرکنید ...
دسته بندی محصولات
عنوان گروه
مرتب سازی
آموزش MATLAB مهندسی برق-جمشیدی جزئیات
افزودن به سبد خرید
آموزش MATLAB مهندسی برق-جمشیدی
1,250,000 ريال
میکروکنترلرهایAVR-الوندی جزئیات
افزودن به سبد خرید
میکروکنترلرهایAVR-الوندی
190,000 ريال
اصول و مبانی تکنیک پالس (معتمدی) جزئیات
افزودن به سبد خرید
اصول و مبانی تکنیک پالس (معتمدی)
180,000 ريال
مبانی میکروالکترونیک-رضوی-دیانی جزئیات
افزودن به سبد خرید
مبانی میکروالکترونیک-رضوی-دیانی
890,000 ريال
فرهنگ جیبی الکترونیک جزئیات
افزودن به سبد خرید
فرهنگ جیبی الکترونیک
60,000 ريال
تکنیک پالس و مدارهای دیجیتال-تابنده جزئیات
افزودن به سبد خرید
تکنیک پالس و مدارهای دیجیتال-تابنده
600,000 ريال
مدارهای مخابراتی (کروس،دیانی) جزئیات
افزودن به سبد خرید
مدارهای مخابراتی (کروس،دیانی)
145,000 ريال
مدارهای واسط (مزیدی،سپیدنام) جزئیات
افزودن به سبد خرید
مدارهای واسط (مزیدی،سپیدنام)
200,000 ريال
طراحی پست های فشار قوی-و2 (هوشمند) جزئیات
افزودن به سبد خرید
طراحی پست های فشار قوی-و2 (هوشمند)
400,000 ريال
تکنولوژی برق صنعتی دادخواه جزئیات
افزودن به سبد خرید
تکنولوژی برق صنعتی دادخواه
240,000 ريال
الکترونیک دیجیتال-صدیقی جزئیات
افزودن به سبد خرید
الکترونیک دیجیتال-صدیقی
160,000 ريال
سیستم های قدرت الکتریکی ج2-کاظمی جزئیات
افزودن به سبد خرید
سیستم های قدرت الکتریکی ج2-کاظمی
220,000 ريال
طراحی دیجیتال-مانو-سپیدنام جزئیات
افزودن به سبد خرید
طراحی دیجیتال-مانو-سپیدنام
300,000 ريال