لطفا صبرکنید ...
دسته بندی محصولات
عنوان گروه
مرتب سازی
شیمی عمومی2 (مورتیمر-یاوری) جزئیات
افزودن به سبد خرید
شیمی عمومی2 (مورتیمر-یاوری)
400,000 ريال
مدل سازی ریاضی در مهندسی شیمی-فاطمی جزئیات
افزودن به سبد خرید
مدل سازی ریاضی در مهندسی شیمی-فاطمی
800,000 ريال
اصول تجزیه دستگاهی ج1 (اسکوگ،سلاجقه) جزئیات
افزودن به سبد خرید
اصول تجزیه دستگاهی ج1 (اسکوگ،سلاجقه)
260,000 ريال
تجزیه طیف شیمیایی ج1 (جیمز،چالوسی) جزئیات
افزودن به سبد خرید
تجزیه طیف شیمیایی ج1 (جیمز،چالوسی)
160,000 ريال
شیمی کوانتومی لواین ق1-اسلامپور جزئیات
افزودن به سبد خرید
شیمی کوانتومی لواین ق1-اسلامپور
980,000 ريال
شیمی آلی1 (مک موری-یاوری) جزئیات
افزودن به سبد خرید
شیمی آلی1 (مک موری-یاوری)
1,300,000 ريال
شیمی معدنی ج2 (میسلر-فرهنگی،صابونچی) جزئیات
افزودن به سبد خرید
شیمی معدنی ج2 (میسلر-فرهنگی،صابونچی)
430,000 ريال
شیمی آلی-اساس زیست (سعیدی) جزئیات
افزودن به سبد خرید
شیمی آلی-اساس زیست (سعیدی)
44,000 ريال
الکتروشیمی خوردگی (پیرون-گلعذار) جزئیات
افزودن به سبد خرید
الکتروشیمی خوردگی (پیرون-گلعذار)
45,000 ريال
انتقال حرارت ج1-خشنودی،نوعی جزئیات
افزودن به سبد خرید
انتقال حرارت ج1-خشنودی،نوعی
350,000 ريال
راهنمای شیمی آلی2-موریسون جزئیات
افزودن به سبد خرید
راهنمای شیمی آلی2-موریسون
140,000 ريال
راهنای شیمی آلی1-موریسون جزئیات
افزودن به سبد خرید
راهنای شیمی آلی1-موریسون
140,000 ريال
شیمی آلی3 (مک موری-یاوری) جزئیات
افزودن به سبد خرید
شیمی آلی3 (مک موری-یاوری)
120,000 ريال
شیمی آلی ج3 (مک موری-یاوری) جزئیات
افزودن به سبد خرید
شیمی آلی ج3 (مک موری-یاوری)
600,000 ريال
جزئیات
افزودن به سبد خرید
شیمی آلی2 (مک موری-یاوری)
850,000 ريال
شیمی فیزیک (ج3) اتکینز-خدادادی جزئیات
افزودن به سبد خرید
شیمی فیزیک (ج3) اتکینز-خدادادی
125,000 ريال
جزئیات
افزودن به سبد خرید
شیمی آلی آزمایشگاهی (خانی زاده)
170,000 ريال