لطفا صبرکنید ...
دسته بندی محصولات
عنوان گروه
مرتب سازی
مبانی فیزیک مکانیک و گرما-بهنام فر جزئیات
افزودن به سبد خرید
مبانی فیزیک مکانیک و گرما-بهنام فر
200,000 ريال
کاربرد هیدرولیک در خودرو-خرازان(ج 12) جزئیات
افزودن به سبد خرید
کاربرد هیدرولیک در خودرو-خرازان(ج 12)
500,000 ريال
طراحی خودرو-خرازان(ج 16) جزئیات
افزودن به سبد خرید
طراحی خودرو-خرازان(ج 16)
500,000 ريال
مهندسی معکوس catia-نوین-شایسته جزئیات
افزودن به سبد خرید
مهندسی معکوس catia-نوین-شایسته
720,000 ريال
دینامیک مریام-انتظاری-وی 8 جزئیات
افزودن به سبد خرید
دینامیک مریام-انتظاری-وی 8
1,100,000 ريال
مبانی تحلیل ارتعاشات-میروویچ-فرشچی جزئیات
افزودن به سبد خرید
مبانی تحلیل ارتعاشات-میروویچ-فرشچی
71,000 ريال
سه هزاروشصت روش ساخت مواد-ادریسی جزئیات
افزودن به سبد خرید
سه هزاروشصت روش ساخت مواد-ادریسی
2,400,000 ريال
اصول تبرید-حاج سقطی-جعفری جزئیات
افزودن به سبد خرید
اصول تبرید-حاج سقطی-جعفری
950,000 ريال
زبان فنی مهندسی خودرو-کرباسچیان جزئیات
افزودن به سبد خرید
زبان فنی مهندسی خودرو-کرباسچیان
200,000 ريال
انتقال گرما-هولمن-افضلی جزئیات
افزودن به سبد خرید
انتقال گرما-هولمن-افضلی
750,000 ريال
طراحی اجزای ماشین-شیگلی-شادروان جزئیات
افزودن به سبد خرید
طراحی اجزای ماشین-شیگلی-شادروان
1,600,000 ريال
روشهای کروماتوگرافی-رحیمی جزئیات
افزودن به سبد خرید
روشهای کروماتوگرافی-رحیمی
300,000 ريال
سیستم های اندازه گیری دقیق-بیگلری جزئیات
افزودن به سبد خرید
سیستم های اندازه گیری دقیق-بیگلری
580,000 ريال