لطفا صبرکنید ...
دسته بندی محصولات
عنوان گروه
مرتب سازی
جزئیات
افزودن به سبد خرید
مدیریت بسته بندی-سنگرودی
700,000 ريال
تکسچرایزینگ-توانایی جزئیات
افزودن به سبد خرید
تکسچرایزینگ-توانایی
200,000 ريال
مدیریت و کنترل پروژه-شیرمحمدی جزئیات
افزودن به سبد خرید
مدیریت و کنترل پروژه-شیرمحمدی
480,000 ريال
کارآفرینی پیشرفته-پورداریانی جزئیات
افزودن به سبد خرید
کارآفرینی پیشرفته-پورداریانی
600,000 ريال
سازمان های دوسو توان-محبت جزئیات
افزودن به سبد خرید
سازمان های دوسو توان-محبت
500,000 ريال
تحقیق در عملیات پیشرفته-عادل آذر جزئیات
افزودن به سبد خرید
تحقیق در عملیات پیشرفته-عادل آذر
220,000 ريال
مدیریت اسلامی-خراسانی جزئیات
افزودن به سبد خرید
مدیریت اسلامی-خراسانی
370,000 ريال
زبان تخصصی مدیریت(پیشرفته)ونوس جزئیات
افزودن به سبد خرید
زبان تخصصی مدیریت(پیشرفته)ونوس
160,000 ريال
آموزش خدمات میزبانی-رضایت جزئیات
افزودن به سبد خرید
آموزش خدمات میزبانی-رضایت
345,000 ريال