لطفا صبرکنید ...
دسته بندی محصولات
عنوان گروه
مرتب سازی
ارزشیابی آموزشی (بازرگان) 535 جزئیات
افزودن به سبد خرید
ارزشیابی آموزشی (بازرگان) 535
450,000 ريال
اندازه گیری،سنجش و ارزیابی آموزشی-سیف جزئیات
افزودن به سبد خرید
اندازه گیری،سنجش و ارزیابی آموزشی-سیف
1,350,000 ريال
آموزش و پرورش تطبیقی-آقازاده-407 جزئیات
افزودن به سبد خرید
آموزش و پرورش تطبیقی-آقازاده-407
240,000 ريال
طراحی برنامه درسی-نلسون-رضاپور جزئیات
افزودن به سبد خرید
طراحی برنامه درسی-نلسون-رضاپور
70,000 ريال
مقدمات راهنمایی و مشاوره-شفیع آبادی جزئیات
افزودن به سبد خرید
مقدمات راهنمایی و مشاوره-شفیع آبادی
290,000 ريال
مبانی طراحی آموزشی (نوروزی،رضوی) 1521 جزئیات
افزودن به سبد خرید
مبانی طراحی آموزشی (نوروزی،رضوی) 1521
360,000 ريال
مشاوره خانواده-زهراکار-جعفری جزئیات
افزودن به سبد خرید
مشاوره خانواده-زهراکار-جعفری
800,000 ريال
زبان آموزی (زندی) 596 جزئیات
افزودن به سبد خرید
زبان آموزی (زندی) 596
190,000 ريال
روابط انسانی در آموزشگاه-میر کمالی جزئیات
افزودن به سبد خرید
روابط انسانی در آموزشگاه-میر کمالی
750,000 ريال
روشهای یادگیری و مطالعه (سیف) جزئیات
افزودن به سبد خرید
روشهای یادگیری و مطالعه (سیف)
320,000 ريال
ارتباطات انسانی (محسنیان راد) 1661 جزئیات
افزودن به سبد خرید
ارتباطات انسانی (محسنیان راد) 1661
250,000 ريال
الگوهای تدریس 2015 (جویس،بهرنگی) جزئیات
افزودن به سبد خرید
الگوهای تدریس 2015 (جویس،بهرنگی)
990,000 ريال