لطفا صبرکنید ...
دسته بندی محصولات
عنوان گروه
مرتب سازی
راهنمای مبانی شیمی آلی مک موری جزئیات
افزودن به سبد خرید
راهنمای مبانی شیمی آلی مک موری
1,100,000 ريال
الکتروشیمی خوردگی (پیرون-گلعذار) جزئیات
افزودن به سبد خرید
الکتروشیمی خوردگی (پیرون-گلعذار)
270,000 ريال
مبانی شیمی تجزیه ج1-اسکوگ جزئیات
افزودن به سبد خرید
مبانی شیمی تجزیه ج1-اسکوگ
1,250,000 ريال
تکنولوژی پلیمر جلد اول (حدادی اصل) جزئیات
افزودن به سبد خرید
تکنولوژی پلیمر جلد اول (حدادی اصل)
440,000 ريال
مبانی شیمی آلی (مک موری-یاوری) جزئیات
افزودن به سبد خرید
مبانی شیمی آلی (مک موری-یاوری)
1,500,000 ريال
شیمی عمومی2 (مورتیمر-یاوری) جزئیات
افزودن به سبد خرید
شیمی عمومی2 (مورتیمر-یاوری)
400,000 ريال
مدل سازی ریاضی در مهندسی شیمی-فاطمی جزئیات
افزودن به سبد خرید
مدل سازی ریاضی در مهندسی شیمی-فاطمی
800,000 ريال
تجزیه طیف شیمیایی ج1 (جیمز،چالوسی) جزئیات
افزودن به سبد خرید
تجزیه طیف شیمیایی ج1 (جیمز،چالوسی)
160,000 ريال
شیمی کوانتومی لواین ق1-اسلامپور جزئیات
افزودن به سبد خرید
شیمی کوانتومی لواین ق1-اسلامپور
980,000 ريال
شیمی آلی1 (مک موری-یاوری) جزئیات
افزودن به سبد خرید
شیمی آلی1 (مک موری-یاوری)
1,300,000 ريال
شیمی معدنی ج2 (میسلر-فرهنگی،صابونچی) جزئیات
افزودن به سبد خرید
شیمی معدنی ج2 (میسلر-فرهنگی،صابونچی)
430,000 ريال
شیمی آلی-اساس زیست (سعیدی) جزئیات
افزودن به سبد خرید
شیمی آلی-اساس زیست (سعیدی)
44,000 ريال