لطفا صبرکنید ...
دسته بندی محصولات
عنوان گروه
مرتب سازی
آشنایی با آنالیزفوریه-اشتاین-مقصودی جزئیات
افزودن به سبد خرید
آشنایی با آنالیزفوریه-اشتاین-مقصودی
550,000 ريال
مبانی احتمال-خالوئی جزئیات
افزودن به سبد خرید
مبانی احتمال-خالوئی
3,800,000 ريال
راهنمای محاسبات عددی-نیکوکار-269 جزئیات
افزودن به سبد خرید
راهنمای محاسبات عددی-نیکوکار-269
580,000 ريال
سری فوریه (اسندون/جذبی) جزئیات
افزودن به سبد خرید
سری فوریه (اسندون/جذبی)
80,000 ريال
اصول آنالیز ریاضی (رودین/عالم زاده) جزئیات
افزودن به سبد خرید
اصول آنالیز ریاضی (رودین/عالم زاده)
800,000 ريال
آنالیز حقیقی (رویدن/ایزد دوستدار) جزئیات
افزودن به سبد خرید
آنالیز حقیقی (رویدن/ایزد دوستدار)
140,000 ريال
معادلات دیفرانسیل(نامداریان) جزئیات
افزودن به سبد خرید
معادلات دیفرانسیل(نامداریان)
350,000 ريال
معادلات دیفرانسیل ج1-کریمی جزئیات
افزودن به سبد خرید
معادلات دیفرانسیل ج1-کریمی
1,100,000 ريال
ریاضیات عمومی دو ج2-کرایه چیان جزئیات
افزودن به سبد خرید
ریاضیات عمومی دو ج2-کرایه چیان
260,000 ريال
مبانی جبر د(سیدصادقی) جزئیات
افزودن به سبد خرید
مبانی جبر د(سیدصادقی)
140,000 ريال
مبانی ریاضیات (استیوارت-ابراهیمی) جزئیات
افزودن به سبد خرید
مبانی ریاضیات (استیوارت-ابراهیمی)
160,000 ريال
گروه و جبر لی (اسدالله رضوی) جزئیات
افزودن به سبد خرید
گروه و جبر لی (اسدالله رضوی)
100,000 ريال
نظریه اعداد(میرزاخانی) جزئیات
افزودن به سبد خرید
نظریه اعداد(میرزاخانی)
450,000 ريال
روشهای محاسبات عددی (قلی زاده) جزئیات
افزودن به سبد خرید
روشهای محاسبات عددی (قلی زاده)
90,000 ريال
آمار کاربردی ج1-نتر (ویتمور،عمیدی) جزئیات
افزودن به سبد خرید
آمار کاربردی ج1-نتر (ویتمور،عمیدی)
250,000 ريال
ریاضی7 (مسعود نیکوکار) 101 جزئیات
افزودن به سبد خرید
ریاضی7 (مسعود نیکوکار) 101
120,000 ريال